Andreu Mas-Colell

Andreu Mas-colell Professor of Economics at Harvard University